Regular Price: ฿1,650.00

Sale Price : ฿1490

 

eu-13 (Small)

 

 

 

 

sr500

ข้อมูลทั่วไป SR-500-เป็นเครื่องรับเหรียญที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง อ่านเหรียญต่าง ๆได้ 8 ชนิดของเหรียญ-ใช้ได้กับทุกเหรียญ ทุกสกุลเงิน ที่มีขนาดเหรียญใหญ่ไม่เกิน 15 mm-29 mm หนา 1.2 mm-3.0 mm-สามารถปรับตั้งค่าโปรแกรม ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์-การปรับแต่ง มี 2 ขั้นตอนคือ 1.การโปรแกรมเครื่อง และ 2. การสอนเครื่องให้จำเหรียญตัวอย่าง1.การโปรแกรมเครื่อง หรือ การเซ็ทตั้งกำหนดค่าการทำงานของเครื่อง(หมายเหตุ 2: คำสั่งว่า “กดปุ่ม” ต่อไปนี้ หมายถึงกดแช่ใช้เวลา 3 วินาที ทุกคำสั่ง ทุกปุ่ม)เริ่มต้น :-1)    กดปุ่ม ADD และ MINUS พร้อมๆกัน แล้วปล่อย จอตัวเลขจะแสดง (A) หมายถึงเริ่มเข้าสู่ Mode การปรับแต่ง2)    กดปุ่ม SET แล้วปล่อย จอตัวเลขจะแสดง (E) คือ Mode ตั้งจำนวนเหรียญที่มีใช้ในประเทศนั้นๆ หรือเท่าที่เรากำหนดเองก็ได้ ว่าจะให้เครื่องรับเหรียญได้กี่แบบเหรียญ กดปุ่ม ADD หรือ MINUS  เพื่อเปลี่ยนตัวเลข เช่นในประเทศไทยมีเหรียญ 1,2,5 และ 10 บาท เท่ากับว่า มีเหรียญอยู่ 4 แบบ หรือ 4 ราคา  เราก็เปลี่ยนตัวเลขไปที่ 4 แล้วกดปุ่ม SET แล้วปล่อย จะเข้าสู่ Mode ต่อไป  ( H1-H4 ตามที่เราตั้งค่าไว้ 4)การตั้งค่าต่อไปจะเป็นการตั้งค่าของแต่ละเหรียญ H1,P1,F1  คือค่าของเหรียญที่ 1…… H2,P2,F คือค่าของเหรียญที่ 2……………. H3,P3,F3  คือค่าของเหรียญที่ 3…………….3)    จอตัวเลขจะแสดง (H1) เป็น Mode ตั้งค่าจำนวนเหรียญตัวอย่าง ว่าถ้าเราจะสอนเครื่องให้จำเหรียญ จะต้องใช้กี่เหรียญ  กดปุ่ม ADD หรือ MINUS  เพื่อเปลี่ยนตัวเลข…..( 10 ….ต้องการใช้ 10 เหรียญ) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย4)    จอตัวเลขจะแสดง (P1) เป็น Mode ตั้งค่าราคาเงิน ว่าเหรียญที่1 จะให้มีค่ากี่บาท กดปุ่ม ADD หรือ MINUS  เพื่อเปลี่ยนตัวเลข…

.( 1 ….ต้องการให้เครื่องอ่านเหรียญแรกเป็น 1 บาท หรือจะตั้งเป็นกี่บาทก็ได้ตามความต้องการ ) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย

5)    จอตัวเลขจะแสดง (F1) เป็น Mode ตั้งค่าความแม่นยำในการอ่านเหรียญ กดปุ่ม ADD หรือ MINUS  เพื่อเปลี่ยนตัวเลข….( สำหรับเหรียญไทย ให้ตั้งไว้ที่…….30…………) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย

6)    จอตัวเลขจะแสดง (H2) เป็น Mode ตั้งค่าจำนวนเหรียญตัวอย่าง ของเหรียญที่ 2……………………

การตั้งค่าจะย้อนกลับไปเริ่มต้นการปรับของเหรียญที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3  ให้ดำเนินการปรับตามขั้นตอนต่อไปเหมือนเหรียญที่แรก ตามขั้นตอน 3-4-5-6

7)    เมื่อเสร็จสิ้นการปรับตั้งค่าครบทั้ง 4 เหรียญแล้ว หน้าจอตัวเลขจะกลับมาแสดง (A) อีกครั้งหนึ่ง กดปุ่ม SET แล้วปล่อย หน้าจอตัวเลขจะแสดง (E) แสดงว่าการโปรแกรมตั้งค่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ให้ปลดขั้วต่อสาย หรือปิดไฟที่จ่ายให้เครื่องรับเหรียญออกชั่วขณะ เป็นการ Re Boot เครื่องจะจดจำการตั้งค่าทั้งหมด  แล้วดำเนินการสอนเครื่องให้จำเหรียญตัวอย่างต่อไป

2. การสอนเครื่องให้จำเหรียญตัวอย่าง

1) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 1) จะเข้าสู่ Mode การสอนเครื่องให้จำเหรียญที่ 1

 • นำเหรียญ 1 บาท รุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ หยอดสลับกันไป ตัวเลขหน้าจอจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อหยอด 1 เหรียญ จนครบ 10 เหรียญ ตัวเลขหน้าจอจะกลับมาแสดง (A 1) กระพริบ

 

 

2) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 2) จะเข้าสู่ Mode การสอนเครื่องให้จำเหรียญที่ 2

 •  นำเหรียญ 2 บาท รุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ หยอดสลับกันไป ตัวเลขหน้าจอจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อหยอด 1 เหรียญ จนครบ 10 เหรียญ ตัวเลขหน้าจอจะกลับมาแสดง (A 2) กระพริบ

3) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 3) จะเข้าสู่ Mode การสอนเครื่องให้จำเหรียญที่ 3

 • นำเหรียญ 5 บาท รุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ หยอดสลับกันไป ตัวเลขหน้าจอจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อหยอด 1 เหรียญ จนครบ 10 เหรียญ ตัวเลขหน้าจอจะกลับมาแสดง (A 3) กระพริบ

 

4) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 4) จะเข้าสู่ Mode การสอนเครื่องให้จำเหรียญที่ 4

 •    นำเหรียญ 10 บาท รุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ หยอดสลับกันไป ตัวเลขหน้าจอจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมื่อหยอด 1 เหรียญ จนครบ 10 เหรียญ ตัวเลขหน้าจอจะกลับมาแสดง (A 4) กระพริบ

5) กดปุ่ม SET แล้วปล่อย ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 5)…..กดปุ่ม SETต่อไป ตัวเลขหน้าจอจะแสดง (A 6).……….     ….(A 7)….

(A 8)….กดปุ่ม SETต่อไป หน้าจอจะดับ และมีเสียงปี๊บ แสดงว่าการสอนเครื่องเสร็จสมบูรณ์

รูปขั้นตอนที่ 5

การโปรแกรมเครื่องให้อ่านได้อย่างละเอียด อีกวิธีหนึ่ง

            เป็นการตั้งให้เครื่องอ่านค่าแต่ละเหรียญ เช่นเหรียญที่ใช้ในประเทศไทย มีอยู่ 4 ค่า แต่มีอยู่ 6 แบบเหรียญ ให้เราตั้งค่า (E)= 6  ต่อไปเป็นตัวอย่างการกำหนดค่า (อาจกำหนดเป็นค่าอื่นได้ตามใจชอบ)

 1. กำหนดให้ค่า  H1,P1,F1  คือค่าของเหรียญ 1 บาทเก่า (หรือเหรียญหนา) กำหนดค่า P1=1
 2. กำหนดให้ค่า  H2,P2,F2 คือค่าของเหรียญ 1 บาทใหม่ (หรือเหรียญบาง) กำหนดค่า P2=1
 3. กำหนดให้ค่า  H3,P3,F3 คือค่าของเหรียญ 2 บาทเก่า (หรือเหรียญทอง) กำหนดค่า P3=2
 4. กำหนดให้ค่า  H4,P4,F4  คือค่าของเหรียญ 2 บาทใหม่ (หรือเหรียญเงิน) กำหนดค่า P4=2
 5. กำหนดให้ค่า  H5,P5,F5  คือค่าของเหรียญ 5 บาท (มีแบบเดียว) กำหนดค่า P5=5
 6. กำหนดให้ค่า  H6,P6,F6  คือค่าของเหรียญ 10 บาท (มีแบบเดียว) กำหนดค่า P6=10
 7. ค่า H ของทุกเหรียญ (H การกำหนดให้ใช้เหรียญตัวอย่างทำการสอน) อาจจะตั้งไว้ที่ 10 คือใช้เหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญในขั้นตอนการสอนเหรียญ สมมุติว่าเราจะตั้งที่ 20  ก็จะทำให้เครื่องจดจำได้แม่นขึ้น แต่จะเสียเวลามากขึ้นในการให้ตัวอย่าง (Sampling Coin)
 8. ค่า F ของทุกเหรียญ (F คือค่าความแม่นยำในการอ่านเหรียญ)  ตั้งได้ 1 ถึง 30 เราจะตั้งไว้ที่ 20  ค่า F นี้ยิ่งน้อย จะแม่นยำมาก แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ ยกตัวอย่างเช่นมีเหรียญ 5 บาท 2 เหรียญ ค่าเดียวกัน แต่ความ หนา – บาง ของเหรียญต่างกันเล็กน้อย จะทำให้เครื่องอ่านได้เพียงเหรียญเดียว ตามเหรียญที่ได้ทำการสอนตัวอย่างไว้เท่านั้น เหรียญที่แตกต่างกันเล็กน้อยจะอ่านไม่ได้ จึงควรตั้งค่า F นี้ให้กว้างไว้
 9. ในขั้นตอนการสอนให้เครื่องจดจำเหรียญตัวอย่าง เมื่อเข้าสู่ Mode :-

-       A1 การสอนเหรียญที่ 1 ให้ใช้เหรียญ 1 บาทเก่า (หรือเหรียญหนา) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

-       A2 การสอนเหรียญที่ 2 ให้ใช้เหรียญ 1 บาทใหม่ (หรือเหรียญบาง) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

-       A3 การสอนเหรียญที่ 3 ให้ใช้เหรียญ 2 บาทเก่า (หรือเหรียญทอง) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

-       A4 การสอนเหรียญที่ 4 ให้ใช้เหรียญ 2 บาทใหม่ (หรือเหรียญเงิน) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

-       A5 การสอนเหรียญที่ 5 ให้ใช้เหรียญ 5 บาท (มีแบบเดียว) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

-       A6 การสอนเหรียญที่ 6 ให้ใช้เหรียญ 10 บาท (มีแบบเดียว) เท่านั้นเป็นเหรียญตัวอย่าง 10 เหรียญ

ความสามารถพิเศษของ SR-500 ที่เครื่องรุ่นอื่นไม่มี (AP Mode)

เครื่องรับเหรียญรุ่นพิเศษนี้ยังสามารถกำหนดค่าเงินได้ ว่าต้องหยอดเหรียญไปครบกี่บาท จึงจะปล่อยสัญญาณ (Pulse) ออกมา 1 ลูก

1)    การเข้าสู่ Mode โดย กดปุ่ม ADD และ SET พร้อมๆกันแล้วปล่อย หน้าจอจะแสดง AP

2)    กดปุ่ม ADD หรือ Minus เพื่อตั้งค่าตัวเลข

3)    กดปุ่ม SET ชั่วขณะแล้วปล่อย เครื่องจะจดจำค่า AP

สมมุติว่าเราตั้งค่า AP ไว้ที่ 10  หมายความว่าต้องหยอดเหรียญใดๆก็ได้ให้รวมกันได้ 10 บาท จึงจะมีสัญญาณป้อนออกมา 1 ลูก เพื่อไปสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ทำงาน

-       อาจใช้เหรียญ 1 บาท 10 เหรียญ หรือ

-            ใช้เหรียญ 2 บาท 5 เหรียญ หรือ

-            ใช้เหรียญ 5 บาท 2 เหรียญ หรือ

-            ใช้เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญ หรือ

-            ใช้เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ + 1 บาท 5 เหรียญ หรือ

-            ใช้เหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ+5 บาท 1 เหรียญ + 1 บาท 3 เหรียญ หรือ

-             ………ฯลฯ ทำอย่างไรก็ได้ให้ยอดเงินรวม = 10 บาท

*การปรับคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต Factory Setting …..ปิดไฟไม่จ่ายเข้าเครื่อง……..กดปุ่ม SET และ ADD พร้อมกันค้างไว้………เปิด

ไฟจ่ายเข้าเครื่อง…….ปล่อยปุ่ม SET และ ADD……เมื่อได้ยินเสียงปี๊บ…..เสร็จสมบูรณ์

*เมื่อทำ Factory Setting เสร็จแล้ว ค่า AP จะกลับไปที่ ศูนย์ ให้ตั้งค่า AP เป็น 1 ด้วย มิฉะนั้นจะมีอาการคล้ายกับว่าเครื่องยอมรับเหรียญ แต่

ไม่อ่านค่าเหรียญ (อ่านได้ 0 บาท)

ราคา 1,390 จัดส่งทั่วประเทศ 150 บาท

 

สนใจสินค้า ติดต่อ โทร 081-7448961 คุณตั้ม

 • ID LINE y0837821287
 • 3133261_orig
 • สนใติดต่อ 083-7821287 คุณยุ้ย

 

หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า รบกวนโอนเงินเข้าบัญชี และ โทรแจ้งเบอร์ 0817448961

ขั้นตอนสุดท้ายส่งข้อความมาทางหมายเลขโทรศัพท์ 0817448961

เพื่อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่ 5062084504 ชื่อบัญชี เปรมา  ประกอบทอง

บัญชีธนาคาร กรุงไทย   เลขที่ 7520148947 ชื่อบัญชี เปรมา  ประกอบทอง

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับ

sr500