Price:฿

 
หัวจ่ายตู้น้ำมันหยอเเกรียญ

หัวจ่ายตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A  คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A  หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ขนาดใหญ่ปากเป่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.   หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ขนาดเล็กปากกระบอกปืนฉีดผามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.  หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A วัดความแม่นยำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยง่าย หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ใช้งานง่าย คุณภาพดี หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ทำจากวัสดุเกรด A ไม่เป็นสนิม พลาสติกแข็งแรง เกรด A หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A สามารถใช้กับน้ำมัน E85 E20 ได้ หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ใช้ในตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ราคา 890 บาท

หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A

คุณสมบัติหัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A

หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ขนาดใหญ่ปากเป่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ขนาดเล็กปากกระบอกปืนฉีดผามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A วัดความแม่นยำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยง่าย
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ใช้งานง่าย คุณภาพดี
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ทำจากวัสดุเกรด A ไม่เป็นสนิม พลาสติกแข็งแรง เกรด A
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A สามารถใช้กับน้ำมัน E85 E20 ได้
หัวจ่ายน้ำมัน / มือจ่ายน้ำมัน 11A ใช้ในตู้น้ำมันหยอดเหรียญ